Stavkirker og bygdetun

Stavkirker og bygdetun
Nore stavkirke.jpg Nore stavkirke - 2.jpg Flesberg Stavkirke.jpg dåset bygdetun.jpg Dåset-tunet.jpg

Opplev og lær historien gjennom Dåset bygdetun og de fire stavkirkene i Numedal. Her finnes godt tilrettelagte turstier og informasjonspunkter for hele familien.

Stavkirkene
Stavkirkene i Numedal ble bygget i en tid da Norge befestet sin stilling som et selvstendig europeisk kongedømme med sitt eget kirkestyre. Numedølene drev mye reisevirksomhet i tidligere tider, og har nok kommet i kontakt med den europeiske kultur og de felleskirkelige strømningene som gjorde seg gjeldende her til lands på 1200-tallet.

Stavkirkene nærmest svever i landskapet og skaper en følelse av åpent rom når du trer inn i dem. Det minner om det brutte kirkerommet som steinpilarene og de tilhørende strebesystemer i katedralene danner. Middelalderens arkitekter ønsket å skape symbolbærende kirketyper enten de var bygd i tre eller stein. Stavkirkens åpne rom og streben mot himmelen er et uttrykk for middelaldermenneskenes sterke gudslengsel. Den første enkle stavkirkevarianten dukker opp utenfor landets grenser, men stavkirken med midtrom og sideganger, er en helt ny og særnorsk oppfinnelse. Den bygger på en norsk stiltradisjon idet at både dragehoder og treskurd er trekk vi kan kjenne igjen fra Osebergskipets ornamenter.

I dag er det kun 28 stavkirker igjen i Norge, og fire av dem finnes i Numedal:
Flesberg kirke
Rollag stavkirke
Nore stavkirke
Uvdal stavkirke

Dåset bygdetun
Dåset bygdetun er en unik gård hvor 20 av de 23 gamle tømmerbygningene er bevart i sitt opprinnelige miljø. En godt merket skogsti på 2,5 kilometer fører deg gjennom både historie og gir deg kunnskap om historier, planter og miljø i området.
Stien innholder 13 informasjonsplakater om skog, natur og kulturhistorie. Stien er godt merket. Turen tar fra 1 - 3 timer alt etter tempoet du velger. Ta med niste og nyt turen.
Kilde: Middelalderdalen.no
 

© 2012 | BLEFJELL - Nordre Underberget Gård | Tel: +47 900 40 593 /416 32 832
Uni Micro Web