Fiske

Fiske

Kom og prøv fisket i Numedalslågen, på Blefjell eller Hardangervidda - eller laksefiske ved Brufoss!! Med utgangspunkt i Gamlestua eller hyttene på Blefjell har du alle muligheter i nærheten. Ørret, gjedde og andre flotte ferksvannsfisk kan du fiske herfra.

Fiske på Blefjell

Generell beskrivelse
Blefjell, i skillet mellom Telemark og Buskerud er et tradisjonelt seterområde med idylliske gamle seterhus og setervoller. Barskogen trekker seg opp til 750 meter, og det forholdsvis avgrensede høyfjellsmassivet når sitt høyeste punkt på Bletoppen, 1342 meter over havet. På Blefjell lever en liten, stedfast villreinstamme som for tida teller ca 150 dyr. Dyra er et verdifullt element i fjellets fauna og man forsøker å forvalte stammen etter beste evne, blant annet med å skjerme dem mot forstyrrelser. For sportsfiskeren kan Blefjell by på noe for en hver smak, fra sprelsk ørret i krystallklare høyfjellsvann, elver og stryk og ikke forglemme de virkelige storfiskene. De er der, bare du finner dem. 

Fiskebestand
Ørret i alle vann. Vann merket med * har også abbor.

Fisketips
Mark, flue, sluk

Generelle regler
FRIHET.
Frihet og ansvar er samme sak. Det vi opplever blir vårt, og det som er vårt vil vi jo gjærne ta vare på. Følelsen av frihet, spenning og ro forutsetter at alle som ferdes i naturen følger visse selvinnlysende regler for oppførsel.
Her er noen stikkord;
- Løs fiskekort, det kommer brukerne tilgode
- Kast ikke søppel i naturen
- Vis hensyn ved telting, følg friluftslovens bestemmelser
- Vær forsiktig med bruk av ild av hensyn tilbrannfare, skog og sårbar natur. Bålbrenning er forbudt i tida 15.april - 15.september
- Forstyrr ikke villrein, ta hensyn til dyre og plantelivet
- Respekter båndtvangsbestemmelsene.
- Spre ikke fiskesykdommer og ørekyt

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Området ved Fagerfjell - Blåberg på Blefjell
Navn på fiskevanna. Våtvatnet, Sandvatnet, Mjovatnet, Hoppestadvatnet*, Holmevatnet*, Lislevatnet*, Djupvatnet*, Lauhaugtjennet*, Djupedalstjennet, Solumtjennet*, Hølsetertjennet, Kroktjenn, Femtentjenn, Skjentjenna, Fagerfjelltjenna, Ljøsbuvatna, Langetjenn, Langevann(Storevann)

Alt fra idylliske skogstjern med bilvei nesten helt frem. Til vann i høyfjellet hvor du må regne en 3 timers gangtid før du kan starte fiske .

Kilde: Inatur.no Her kan du se nærmere på fiskemulighetene!

© 2012 | BLEFJELL - Nordre Underberget Gård | Tel: +47 900 40 593 /416 32 832
Uni Micro Web